Vartannat tillverkande företag räknar med personalneddragningar i år

Rapporten visar att majoriteten (51%) av företagen räknar med minskad orderingång och förväntar sig en negativ omsättningsutveckling under 2024. Foto: Simon Matthis

2024 blir ett tufft år för Sveriges tillverkande företag med vikande försäljning och svag lönsamhet. Vartannat företag räknar med personalneddragningar. Men 2025 vänder det. Det visar Verkstadsrapporten från konsultföretaget Triathlon Group.

Majoriteten (51%) av företagen räknar med minskad orderingång och förväntar sig en negativ omsättningsutveckling under 2024. Förutom minskad försäljning upplever företagen också att lönsamheten pressas, framför allt på grund av ökade råvarupriser och högre räntor. Sju av tio verkstadsbolag spår en nedåtgående eller oförändrad rörelsemarginal under 2024.

– Vikande försäljning och minskad orderingång samtidigt som lönsamheten pressas - det ser dystert ut när tillverkande företag ger en prognos över resten av året, säger Fredrik Wadsten, vd på Triathlon Group som står bakom Verkstadsrapporten, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar dessutom att personalneddragningar planeras under året. Fem av tio företag uppger att personalstyrkan förväntas minska under 2024.

Men under 2025 vänder det och respondenterna är eniga. Fler än nio av tio (94%) räknar med att orderingången ökar under 2025.

–  2024 års negativa trend förväntas vända nästa år - stigande omsättning och ökade orderingångar syns på horisonten, säger Fredrik Wadsten.

Sedan 2015 har Verkstadsrapporten tagit tempen på tillverkande företag. Nytt för i år är bland annat att Triathlons Verkstadsindex har sammanställts. Indexet presenterar två mått på verkstadsbolagens förväntningar, ett för innevarande år och ett för kommande år.

Nytt för i år är dessutom att rapporten omfattar hela Sverige. Den svenska verkstadsindustrin har delats in i fyra regioner – väst, syd, ost och norr - för att kunna identifiera speciella utmaningar och möjligheter på regional basis.  

Verkstadsrapporten är  en enkätundersökning som genomfördes i form av telefonintervjuer mellan vecka 16-18 under 2024. Urvalet bestod av de 100 största tillverkande företagen och representerar 75% av omsättningen inom den svenska verkstadsindustrin.