Södra Cell implementerar avancerad processtyrningsmodell i sin massatillverkning

Projektet avser blekeriet i Södras massabruk i Värö. Foto: Södra Cell

ABB har vunnit en order från Södra Cell för att implementera optimeringsstyrning till papper- och massafabriken i Värö. Projektet avser blekeriet i Södra Cells bruk i Värö.

Leveransen från ABB inkluderar utökad funktionalitet för ABB:s styrsystem genom implementering av avancerad processtyrning (APC) för blekningsprocessen. Lösningen har tidigare implementerats vid Södra Cells massabruk i Mönsterås, där kokeri- och blekeristyrningar har optimerats vilket enligt ABB resulterat i förbättrad processtabilitet och minskad resursförbrukning.

Implementeringen av APC innebär ett nära samarbete med drift- och processavdelningarna på bruket i Värö. ABB:s expertteam utför drift- och processanalys, utveckling och verifiering av modeller, implementering i styrsystemet samt utbildning och överlämning till driftorganisationen. Leveransen är planerad att tas i drift under våren/sommaren 2024.

– Integreringen av vårt avancerade processtyrningssystem vid bruket i Värö kommer att förbättra den operativa effektiviteten men är även viktig utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket markerar ett viktigt steg i vårt pågående samarbete, säger Martin Björnmalm, Local Business Line Manager Pulp and Paper.