Amerikansk kvinna stämmer AstraZeneca – påstår sig vara bestående skadad av vaccin

Detta är den första stämningen i sitt slag i USA mot AstraZeneca för deras vaccin, som trots att det använts i kliniska försök, aldrig godkändes för användning i landet. Foto: Astra Zeneca

En amerikansk kvinna, som deltog i ett kliniskt försök av AstraZenecas covidvaccin i USA, har lämnat in en stämningsansökan mot läkemedelsbolaget. Kvinnan, som hävdar att hon blivit bestående funktionshindrad till följd av vaccinet, kräver nu ersättning för vad hon beskriver som en allvarlig neurologisk sjukdom.

Brianne Dressen, en 42-årig före detta lärare från Utah, deltog i vaccinprovet år 2020. Kort efter att hon vaccinerades upplevde hon en intensiv stickande känsla över hela kroppen.

Sjukdomsförlopp och rättsliga åtgärder

Hon diagnosticerades senare med perifer neuropati, en nervskada som orsakar smärta och domningar, vilket i hennes fall kopplades direkt till vaccinationen.

Dressen stämmer nu AstraZeneca för kontraktsbrott, där hon påstår att företaget inte stod för kostnaderna för medicinsk vård som de lovat i det avtal hon skrev på. I stämningsansökan, som lämnades in i Utah, beskriver hon sin tillvaro som förändrad; hon är oförmögen att arbeta, idrotta, ta hand om sina barn som tidigare, eller köra bil längre än några kvarter.

Ekonomisk och emotionell börda

Trots upprepade sjukhusvistelser och omfattande medicinska räkningar, påstår Dressen att AstraZeneca vägrade täcka hennes medicinska kostnader. Hon har tackat nej till ett mindre skadeståndsbelopp från företaget, vilket skulle begränsat deras ansvar i framtida rättsliga processer.

Hon påpekar att den största påfrestningen har varit effekten på hennes två barn, nio och elva år gamla, som knappt minns hur hon var före sjukdomen. Dressen uttrycker att hon deltog i försöket för att hjälpa samhället men känner sig nu reducerad till enbart en siffra i företagets ögon.

Rättslig prövning väntar

Detta är den första stämningen i sitt slag i USA mot AstraZeneca för deras vaccin, som trots att det använts i kliniska försök, aldrig godkändes för användning i landet. Fler än femtio personer har redan deltagit i en grupptalan mot företaget i Storbritannien, vilken kan resultera i en mångmiljonersättning.

Om domstolen finner till Dressens fördel, kan det resultera i en betydande ersättning. Hon har inte specifierat ett exakt belopp i sin stämning, men efterfrågar ersättning för bland annat rättskostnader, förlorad inkomst och emotionellt lidande.

Källa: Bloomberg/Telegraph