ABB satar på  AI-drivna energihanteringstekniker

Ndustrial hjälper företag att mäta och minska sin energiintensitet – den energi som krävs för en viss produktionsenhet eller aktivitet. Foto: ABB

Startupföretaget Ndustrial, som arbetar inom ren teknik, ska stärka ABB:s digital- och hållbarhetsportföljer med energioptimeringslösningar som tar hela produktionsprocessen med i beräkningen. Detta genom att ABB gör en minoritetsinvestering i den amerikanska startupen.

Investeringen ska kompletterarABB:s tjänsteerbjudande med AI-drivna lösningar för prediktiva energihanteringslösningar som minskar energiförbrukningen och koldioxidhalterna och möjliggör en mer hållbar drift

Tillsammans med den nyligen genomförda investeringen i en annan startup, GridBeyond, kommer transaktionen att ytterligare stärka ABB Electrifications ekosystem för innovationer, enligt ABB.

Ndustrial hjälper företag att mäta och minska sin energiintensitet – den energi som krävs för en viss produktionsenhet eller aktivitet. Genom att integrera flera, ofta olikartade, datakällor som väder, marknadsräntor, utrustningsprestanda, industriella processresultat med mera kan företag analysera, optimera och förutsäga sin energianvändning samt kostnader per produktionsenhet. Detta möjliggör beslut i realtid liksom konkreta insikter och optimering av automatiserad styrning som är specifik för branschen, anläggningen eller produktionslinjen.