Ny rapport om industriomställningen i norr

Annika Roos, vd på Jernkontoret. Bild: Jernkontoret

Region Norrbotten har tagit fram en rapport som belyser industriomställningen i Norrbotten och dess effekter på Sveriges ekonomi, klimat och demografi. Rapporten utgår från en undersökning av effekterna från åtta stora industriprojekt i Norrbotten fram till 2030, baserat på offentliga data och analyser från konsultföretaget McKinsey & Company.

Rapporten förutspår bland annat en BNP-ökning för Sverige på 2–3 procent, motsvarande 80–160 miljarder kronor årligen fram till 2030.

Vad som också framkommer i rapporten är att det finns flera hinder som flaskhalsar, otillräcklig infrastruktur och beroenden som måste åtgärdas. Kritiska faktorer inkluderar bristen på tillräcklig elproduktion och överföringskapacitet som kan försena eller hindra industriell expansion. Dessutom pekas det på riskerna med otillräckliga samhälls- och bostadsinvesteringar.

– Den här rapporten lyfter fram Sveriges framträdande roll i utvecklingen av den globala gröna industrin och att det gynnar både ekonomi och miljö. Det är en position som är viktig att behålla i den globala konkurrensen och det är därför avgörande att vi inte tappar fart i omställningen, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.