Alleimas orderingång minskade med 10 procent

Foto: Alleima

Alleima har publicerat sin delårsrapport för det första kvartalet 2024.  Orderingången för den rullande 12-månadersperioden minskade med 10 procent till 20 362 miljoner kronor (22 550), med en organisk tillväxt om -8 %.  

Intäkterna minskade med 12 % till 4 740 miljoner kronor (5 376), med en organisk tillväxt om -2 %.  

Göran Björkman, vd och koncernchef för Alleima, kommenterar rapporten:

– Under inledningen av året var marknadsläget blandat. Vissa positiva signaler noterades inom några av de segment där efterfrågan tidigare varit dämpad. Den stabilisering vi började se under slutet av 2023 fortsatte inom delar av den kortcykliska affären, särskilt inom Strip-divisionens konsumentsegment. Samtidigt var segmenten kemi och petrokemi samt industri i Nordamerika fortsatt utmanande för Tube, medan efterfrågan inom exempelvis kärnkraftssegment var hög.

– Intäkterna i kvartalet minskade organiskt med 2 %, främst påverkat av vår mer lågförädlade affär, samt leveransutmaningar relaterade till pågående implementering av ett nytt ERP-system inom våra divisioner Tube och Strip, tillägger han.