Epiroc backade 4 procent första kvartalet

Foto: Epiroc

Orderingången för koncernen minskade till 14,2 miljarder (14,7), 4 procent, för första halvåret. Den organiska tillväxten inom service var 9 procent med stöd från halvtidsservice och en hög efterfrågan på automation för blandad flotta.

Inom bygg- och anläggning var efterfrågan för hydrauliska tillbehör fortsatt svag. Efterfrågan inom tunnelbyggen och infrastruktur beskrivs som stabil.

Bättre gick det för gruvverksamheten.

 – Den underliggande aktiviteten inom gruvnäringen fortsatte att vara hög under kvartalet. Nivån av stora order var dock lägre än under jämförelseperioden,  400 miljoner kronor mot 900 miljoner kronor, säger Helena Hedblom, vd och koncernchef för Epiroc i ett pressmeddelande..

– På kort sikt förväntar vi oss att den underliggande efterfrågan inom gruvnäringen, både för utrustning och eftermarknad, kommer att fortsatt vara på en hög nivå. Efterfrågan från bygg- och anläggningskunder förväntas fortsatt vara svag, tillägger hon.