Boliden, Epiroc och ABB bakom ett batterielektriska trolleysystem för gruvdrift  

Foto: Epiroc

Boliden, Epiroc och ABB meddelar att de har nått en ny teknologisk milstolpe genom att implementera det första helt batterielektriska trolleysystemet på en 800 meter lång testbana i en underjordsgruva i Sverige, med en lutning på 13 grader. Enligt bolagen innebär detta att gruvindustrin är ett steg närmare att förverkliga framtidens helt elektriska gruva ”med hållbar och produktiv drift samt förbättrade arbetsförhållanden”.

– Under de senaste tre åren har vi i nära samarbete med ABB- och Epiroc-teamen arbetat för att föra framtidens elektriska gruva ett steg närmare verkligheten, säger Peter Bergman, General Manager Boliden Area, Boliden, i ett pressmeddelande.

– Det viktigaste för oss är naturligtvis att tekniken fungerar i vår egen verksamhet, men vi ser också ett mervärde i att tillsammans med våra partners driva teknikutvecklingen så att systemet kan användas i andra gruvor, tillägger han.

Varje part har tillhandahållits sin expertis i denna utvecklingsprocess. Epiroc har adderat dynamisk laddning till sin batterielektriska Minetruck MT42 SG och dess batterisystem, och trolleylösningen är utrustad med ABB:s DC-omvandlare, HES880-växelriktare och AMXE-motorer för att förbättra kraften i systemet. Gruvtrucken har en strömavtagare med trolley kopplad till en kontaktledning, ett koncept som enligt företagen är mycket lämpligt för långdistansramper.

Den elektriska trolleylinjen ger extra assistans till den batterielektriska gruvtrucken på de mest krävande sträckorna uppför rampen med full last.

ABB skapade infrastrukturen från elnät till hjul, inklusive designen för trolleysystemet.

– Tillsammans kan vi i nära partnerskap accelerera transformationen och nå en brant kurva inom gruvteknologisk innovation som vi har gjort i Kristineberg. På kort tid har vi implementerat och levererat teknik som inte bara minskar CO2-utsläppen, utan även förlänger reseavståndet avsevärt för batteridrivna fordon på tunga ramptransporter, minskar driftskostnaderna och förbättrar hälsan och säkerheten i gruvmiljöer, säger Wayne Symes, President för Epirocs division Underground.

Boliden avser att implementera ett fullskaligt, autonomt elektriskt trolleysystem i Rävlidengruvan, en satellitfyndighet och förlängning av Kristinebergsgruvan.