Larmet: elbilar är svåra att reparera

Foto: Vollet Philippe/Wikimedia Commons

De flesta elbilar kan vara svåra eller till och med omöjliga att reparera. Den slutsatsen dras av en ny rapport från den franska miljöföreningen "Halte à l’obsolescence programmée" (”Stoppa det programmerade åldrandet”), som verkar mot slit- och slängsamhället. Tillspetsat kan man fråga sig om elbilar är engångsprodukter som måste kasseras efter första motorhaveriet.

Enligt rapporten sitter felet till väsentlig till i bilarnas underrede.  Motordelarna är ofta gjutna i ett stycke. Vid motorhaveri eller olycka finns då inget annat val än att byta ut hela fordonet.

När elbilen går att reparera måste mekaniker använda specialutrustning och lägga ned mycket längre tid än för andra fordon, enligt rapporten. Notan verkar också bli högre. Mljögruppen efterlyser nu strängare regler för elbilstillverkarna.  

Om planerat åldrande

Planerat åldrande eller inbyggt åldrande är inom industridesign den medvetna process som syftar till att göra en vara obsolet för att hålla konsumtionen uppe. Det innebär att en varas livslängd begränsas genom att den går sönder efter en viss tid, eller att den annars, t.ex. genom omdesign, inte längre anses önskvärd, även om den fortfarande skulle fungera felfritt.