Utvecklingskostnaderna för AI rusar

Bild: Wikimedia Commons

AI utvecklas i rasande fart - men med orimliga kostnader. Det slås fast i en ny rapport från Stanford-universitetet, AI Index. Den 300 sidor långa rapporten beskriver globala AI-trender under 2023 och drar flera slutsatser, till att börja med kring de exempellösa framstegen för AI 2023, men också kring trender inom prestanda för stora språkmodeller och denna tekniks inverkan på omvärlden.

 "Även om AI redan redan visade spännande, nya möjligheter 2022, har tekniken accelererat 2023", konstaterar rapporten i sin utgåva för 2024.

AI utvecklas i rasande fart, men det gör även kostnaderna för träningsmodellerna, enligt rapporten som för första gången tar upp de kostnaderna. Nya uppskattningar tyder på att några av de nyaste systemen, som OpenAI:s GPT-4, kostar 78 miljoner dollar att träna.

Prislappen för Google Gemini uppgick till 191 miljoner dollar. Som jämförelse kostade några av de banbrytande modeller som släpptes för cirka fem år sedan, Transformer-modellen (2017) och RoBERTa Large (2019), cirka 900 dollar respektive 160 000 dollar att träna.