Expert kritiserar tidpunkten för Tysklands kärnkraftsavveckling

Tyska ekonomiprofessorn Veronika Grimm betecknar tyska de Gröna som ytterst "oflexibla" när de beslutade om att stänga Tysklands sista 3 kärnkraftverk under brinnande energikris. Åtgärden kostade landet miljarder euro i form av höga energipriser. Foto: Siemens Energy

Ekonomiprofessor Veronika Grimm kritiserar den tyska regeringens beslut att stänga ner de sista tre kärnkraftverken mitt under en energikris, vilket hon menar har bidragit till permanent höga elpriser. I en intervju med WirtschaftsWoche påpekar Grimm att elpriserna hade varit mellan åtta och tolv procent lägre om kärnkraftverken fortfarande varit i drift.

Grimm anser att stängningen av kärnkraftverken visar på en brist på flexibilitet och pragmatism inom tysk politik, särskilt från De Gröna.

Hon framhåller att det är inkonsekvent att avveckla kärnkraft samtidigt som man anser att stora elsubventioner är nödvändiga. Enligt henne finns det inte tillräckligt med gaskraftverk för att klara övergången till förnybara energikällor.

Flyttar utomlands

Den tyska industrin står inför svåra konkurrensvillkor jämfört med länder där el är billigare, vilket kan leda till att energiintensiva företag flyttar sin produktion utomlands. Grimm stöder dock regeringens beslut att inte öka stödet till elpriser, eftersom det skulle kunna leda till permanenta subventioner.

Kommer inte att sjunka

Grimm förutspår att elpriserna i Tyskland inte kommer att sjunka inom en överskådlig framtid. Hon pekar på de substantiella kostnaderna för energilagring och framtida investeringar i gas- och vattenkraft som ofta förbises, men som är nödvändiga för att säkerställa energiförsörjningen även när solen inte skiner och vinden inte blåser.

Källa: WirtschaftsWoche