Finlands ekonomi kommer att krympa år 2024 - men en återhämtning skymtar redan

Henna Mikkonen. Foto: Sparbanksgruppen

Sparbanksgruppens chefsekonom Henna Mikkonen beskriver Finlands ekonomiska situation som intetsägande i sin andra ekonomiöversikt för året. Den finska ekonomin kommer att krympa ytterligare under 2024, men en återhämtning förväntas redan år 2025.

Under 2023 minskade bruttonationalprodukten för den finska ekonomin mer än väntat, med 1 procent. Jämfört med andra europeiska länder var Finland ett av de länder som presterade sämst. 

– Utgångspunkten för innevarande års ekonomi var intetsägande och jag tror att detta kommer att fortsätta, särskilt under första halvåret. Sammantaget förväntar vi oss att ekonomin kommer att krympa med 0,5 procent i år, säger Mikkonen i ett pressmeddelande.

Det finns dock faktorer inom synhåll som talar för att den ekonomiska tillväxten ökar under det andra halvåret.  

– Finland är en verkligt räntekänslig ekonomi, så den förväntade räntenedgången kommer att ha en positiv inverkan på den finska ekonomin. Som en annan positiv faktor skulle jag nämna den globala konjunkturen, särskilt när det gäller industrin. Det finns redan begynnande signaler från världen om att den skulle repa sig. Detta skulle främja vitaliseringen av den finska industrin och exporten, säger Mikkonen. 

Enligt Sparbanksgruppen kommer arbetslösheten att fortsätta att stiga något i år. Det kommer dock inte att ske någon radikal försämring av arbetsmarknadsläget. 

– Företagen är knutna till den övergripande utvecklingen av ekonomin. Förbättringen av konsumentsituationen har så småningom också en positiv inverkan på företagen, särskilt detaljhandeln och företag som tillhandahåller tjänster till konsumenter. Uppgången i den globala konjunkturen som finns på horisonten kommer i sin tur att ha en positiv inverkan på industri- och exportföretag, säger Mikkonen.