Partnerskap mellan Siemens och Microsoft ska främja AI-tillämpningar över industriella sektorer

Siemens Industrial Copilot är designad för att snabbt generera, optimera och felsöka komplex automationskod och betydligt korta ner simuleringsprocesser. Foto: Siemens

Siemens och Microsoft fördjupar sitt samarbete för att främja användningen av generativ AI i en rad olika industrier globalt. Som en del i detta lanserar de Siemens Industrial Copilot, en AI-driven assistent som är utvecklad gemensamt för att förbättra samarbetet mellan människor och maskiner inom tillverkningsindustrin.

Dessutom kommer integreringen mellan Siemens Teamcenter-programvara för hantering av produktlivscykler och Microsoft Teams att underlätta skapandet av en industriell metavers. Detta kommer att förenkla virtuellt samarbete mellan konstruktörer, fältarbetare och andra team över affärsfunktioner.

Kortare simuleringsprocesser

Siemens Industrial Copilot är designad för att snabbt generera, optimera och felsöka komplex automationskod och betydligt korta ner simuleringsprocesser. Detta kan minska en uppgift som tidigare tog veckor till minuter. Copiloten drar nytta av automations- och processimuleringsinformation från Siemens öppna digitala affärsplattform, Siemens Xcelerator, och förbättras med Microsofts Azure OpenAI Service.

Kunden behåller full kontroll över sina data, som inte används för att träna underliggande AI-modeller.

Pålitliga koder

I framtiden planerar företagen att introducera AI-copiloter för att assistera yrkesverksamma inom tillverkning, infrastruktur, transport och hälsovård. Schaeffler AG, en ledande leverantör inom bilindustrin, är bland de första att anta generativ AI under konstruktionsfasen, vilket hjälper deras ingenjörer att generera pålitlig kod för programmering av industriella automatiseringssystem som robotar. Företaget avser även att införliva Siemens Industrial Copilot i sina egna operationer för att väsentligt minska driftstopp och senare även för sina klienter.

För att ytterligare främja virtuellt samarbete över team skapades Teamcenter för Microsoft Teams 2023 för att bli allmänt tillgängligt. Denna nya app använder nu de senaste framstegen inom generativ AI för att koppla samman funktioner över hela produktens design- och tillverkningslivscykel, vilket gör data mer tillgängliga för fabriks- och fälttjänstearbetare. Detta möjliggör för miljontals arbetare, som idag inte har tillgång till verktyg för hantering av produktlivscykler, att enklare bidra till design- och tillverkningsprocessen som en del av deras dagliga arbete.

Källa: Siemens / Microsoft