RISE lanserar test- och demoanläggning för 3D-printing av betong

Foto: RISE

I RISE har utvecklat en ny testmiljö för betong som ska ”öppna dörrarna för utvecklingen av banbrytande produkter som kräver mindre material, erbjuder nya funktioner och möjliggör snabbare tillverkningsprocesser för bygg- och anläggningsbranschen”.

Genom 3D-printing hoppas man kunna öka produktionskapaciteten och förbättra arbetsmiljön samtidigt som den ska ge möjligheter för att skapa nya, unika geometrier och egenskaper hos betongkonstruktionen.

RISE framhåller att den också har en funktion för beredskap och totalförsvar. Detta genom att 3D-printing kan användas för att snabbtillverka eller reparera flera objekt med designade egenskaper - särskilt i område med begränsad tillgång till byggmaterial. Testmiljön öppnar även upp för att kunna tillverka strukturer med komplexa former för arkitektur och konstverk.