Mineralprover på guld, nickel, koppar, kobolt väcker intresse i sydöstra Finland

Ren (99,9 %) koboltflis, elektrolytiskt raffinerad, samt en hög renhet (99,8 % = 2N8) 1 cm3 koboltkub för jämförelse. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)

Equivest Metals Oy har lämnat in en ansökan om en gruvansökan för områden i Asikkala, Hollola, Tavastehus och Padasjoki i Finland. Ansökan ger företaget rätt att utföra geologiska undersökningar och samla in små prover för att identifiera lovande platser för vidare undersökningar.

Ansökningstiden är satt till ett år. För att faktiskt etablera en gruva krävs ytterligare tillstånd, och kommunerna har möjlighet att genom planläggning förhindra gruvdrift på sitt territorium.

Ansökningen berör också det populära friluftsområdet Evo, vilket har väckt både intresse och oro bland lokalbefolkningen. Ansökan ger inte rätt till brytning eller sprängning, men ger företaget en förtursrätt att ansöka om tillstånd för malmsökning.

Lokala markägare informeras

Under ansökningsperioden kommer företaget att utföra så kallade fotbaserade undersökningar av området och observera klippformationer och stenblock där små prover kan tas med hammare. Lokala markägare kommer att informeras om undersökningarna.

Equivest Metals Oy spekulerar i att området kan innehålla litium, cesium, sällsynta jordartsmetaller och andra mineraler som tantal, tenn, guld, nickel, koppar, kobolt och zink.

Mot slutet av ansökningsperioden planerar företaget att ansöka om ett tillstånd malmexploatering för de mest lovande områdena. Om en ansökan om tillstånd godkänns, kommer det att offentliggöras, och kommuner samt markägare kommer att tillfrågas om sina synpunkter.

Skador ersätts

Ett tillstånd för malmsökning möjliggör mer detaljerade undersökningar som inte får orsaka betydande skador på miljön. Eventuella miljöskador kommer att begränsas till borttagning av enskilda träd vid borrningsplatser. Alla skador kommer att fullt ut ersättas till markägarna utöver den lagstadgade ersättningen för malmsökning.

Processen för malmsökning kan ta flera år. Om undersökningarna visar att det är ekonomiskt försvarbart att etablera en gruva kan företaget ansöka om en gruvlicens. Gruvdrift kräver flera olika tillstånd och utredningar. Mer information om gruvprocessen finns på Tukes hemsida.

Kommunerna i Asikkala påminner om att de har en avgörande roll i planläggningen och kan vid behov stoppa gruvdrift inom sitt område.

Källor: Yle Uutiset / Tukes