ChatGPT uppdateras för betalande användare: Ny version med ny kunskap tillgänglig

Den senaste versionen av ChatGPT kommer även att formulera mindre långa texter som ska vara mer vardagliga, meddelade OpenAI. Bild: Creative Commons Lic, kredit: geralt

OpenAI har nu släppt den senaste versionen av sin chatbot, ChatGPT, för betalande kunder. Den nya versionen, kallad "GPT-4 Turbo", är tränad med information fram till slutet av 2023, vilket innebär att den har betydligt färskare kunskap jämfört med tidigare versioner.

OpenAI uppdaterar kontinuerligt sin chatbot med nyare information. Bildkälla: REUTERS San Francisco. Den senaste versionen av chatboten ChatGPT för betalande kunder har en betydligt uppdaterad kunskapsbas om världen.

Har tränats

Det nya AI-modellen "GPT-4 Turbo" har tränats med offentligt tillgänglig information fram till slutet av 2023, meddelade utvecklarföretaget OpenAI på torsdagen. Tidigare slutade kunskapsbasen vid april 2023. OpenAI hade lovat att chatboten skulle ha tillgång till alltid aktuell information. I början sträckte sig dess kunskap endast till hösten 2021.

ChatGPT utlöste en hype kring artificiell intelligens för över ett år sedan. Dylika AI-chatbots tränas med enorma mängder information och kan formulera texter på en mänsklig språknivå, skriva programkod och sammanfatta information.

Ges tillförlitliga riktlinjer

Principen bakom är att de steg för steg bedömer hur en mening ska fortsätta. En nackdel är att programvaran ibland ger helt felaktiga svar, även om den bara hade korrekt information som grund. Utvecklare arbetar med att ge programmen tillförlitliga riktlinjer för att förhindra sådana missförstånd.

ChatGPT som Coach:

Den senaste versionen av ChatGPT kommer även att formulera mindre långa texter som ska vara mer vardagliga, meddelade OpenAI.

Mer kortfattad och saklig

Till exempel kommer en SMS-remindringsmeddelande till vänner om att svara på en inbjudan till en födelsedagsmiddag att vara kortfattat och sakligt - precis som en människa skulle skriva.

Tidigare skulle ChatGPT, enligt en jämförelse som OpenAI demonstrerade, ha skrivit en ungefär tre gånger längre, blomstrande text, tillsammans med en konstatering att det inte skulle vara detsamma utan att fira med de inbjudna.

Källa: Handelsblatt