Metsä Board inviger ombyggd falskartongmaskin i Husum, Sverige

Bandklippning: Mika Joukio (VD, Metsä Board), Viveka Beckeman (VD, Skogsindustrierna) och Jussi Linnaranta (Chairman of the Board, Metsäliitto Cooperative). Foto: Metsä Board

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, häromdagen. Inbjudna till invigningsceremonin var bland andra projektpartners, representation från Riksdagen samt ledningen för Örnsköldsviks kommun och Skogsindustrierna. Enligt Metsä Board är den Europas största i sitt slag.

2016 tog Metsä Board en ny falskartongmaskin, BM1, med en kapacitet på 400 000 ton/år i drift i Husum. En ytterligare investering på 230 miljoner euro slutfördes 2023 för att öka den årliga kapaciteten hos BM1 falskartongmaskin.

Detta för att svara på den växande efterfrågan på hållbart producerade förpackningsmaterial som stödjer den cirkulära ekonomin. Med en ökad årlig kapacitet till 600 000 ton falskartong är BM1 Europas största och modernaste i sitt slag och drivs med 98 procent förnybar energi.

– Med investeringen i kapaciteten för falskartong i Husum är Metsä Board väl positionerat för att möta den växande efterfrågan på fiberbaserade förpackningsmaterial. Vi är dedikerade till att stödja våra kunder med högkvalitativa och resurseffektiva förpackningslösningar som hjälper till att ersätta fossilbaserade material och stöder den cirkulära ekonomin, säger Mika Joukio, VD, Metsä Board.

Projektet har omfattat uppgraderingar i hela kartongbruket samt utökad lagerkapacitet i hamnen. Huvuddelarna av investeringen är utbyggnaden av kartongmaskinens torkparti, en ny rullmaskin och ett automatiskt rullhanteringssystem.

Det nya, helautomatiska tambouröverförings- och styrsystemet är unikt inom kartongindustrin.

– Kombinationen av modernast tillgängliga teknik och en väldigt hög automationsgrad ger oss både en säkrare anläggning och nya förbättringsmöjligheter” säger Olov Winblad von Walter, VP Husum Board and Pulp Mill.

 

Metsä Board Husum har mellan 2019-2023 genomgått ett omfattande investeringsprogram. Den första fasen avslutades i december 2022, och omfattade en ny sodapanna och turbin vid Husums massabruk med en investeringskostnad på 380 miljoner euro. Den nya moderna utrustningen och processerna gör det möjligt för Husums bruk att avsevärt öka sin biobaserade energiproduktion och energieffektivitet, vilket bidrar till Metsä Boards mål om fossilfria bruk i slutet av 2030.

 

Husums bruk är en av Örnsköldsviks kommuns största arbetsgivare och har en viktig roll för regionen och i den storskaliga omställningen till bioekonomi. Husums produkter spelar en stor roll för att tillhandahålla alternativ till fossilbaserade material i konsumentförpackningar globalt, där huvudmarknaderna är Europa och Nordamerika.

 

Metsä Board Husum i Sverige är ett integrerat kartong- och massabruk som tillverkar falskartong, obestruken vit kraftliner och blekt kemisk massa.