Thyssenkrupp Steel kommer att minska kapaciteten

Duisburg - Tysklands största ståltillverkare, Thyssenkrupp Steel, kommer att kraftigt minska produktionskapaciteten i Duisburg. Foto; Thyssenkrupp Steel

Thyssenkrupp Steel planerar att kraftigt minska produktionskapaciteten i Duisburg. Detta kommer också att leda till nedskärningar av arbetstillfällen, meddelade företaget. Ståldivisionen på Thyssenkrupp står inför en omfattande omstrukturering, rapporterar nyhetsbyrån DPA.

Företaget planerar en betydande minskning av produktionskapaciteten, vilket också kommer att leda till att arbetstillfällen försvinner.

Detta kommer att innebära "även en okvantifierad minskning av arbetstillfällen", meddelade ståldivisionen för industrikoncernen i Duisburg. Detta kommer att påverka efterföljande bearbetningssteg samt administrations- och tjänstesektorn.

Sysselsättningsgaranti

För närvarande arbetar cirka 27 000 personer inom divisionen, varav 13 000 i Duisburg. En sysselsättningsgaranti gäller fram till slutet av mars 2026.

- Målet är att undvika uppsägningar på grund av arbetsbrist även fortsättningsvis, står det i meddelandet.

- De planerade åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa konkurrenskraften och leda stålproduktionen på Duisburg-anläggningen mot en tryggad framtid," förklarade företaget. Det skulle också säkra högkvalitativa arbetstillfällen på lång sikt och göra grundförsörjningen av stål för den industriella värdeskapandet i Tyskland motståndskraftig.

Konkurrenskraften ska ökas

"Djupgående optimeringar av produktionsnätverket ska öka konkurrenskraften och lönsamheten betydligt."

Medel- och långsiktiga strukturella förändringar Målet är att göra Thyssenkrupp Steel hållbart under fortsatt utmanande marknadsförhållanden. Kärnan i omstruktureringen kommer att vara en minskning av installerad produktionskapacitet till cirka 9 till 9,5 miljoner ton per år. Detta motsvarar ungefär nivån under de senaste tre åren.

Omstruktureringen är en reaktion

- Dagens produktionskapacitet är däremot utformad för cirka 11,5 miljoner ton.

De 11,5 miljoner tonen inkluderar också stålmängder producerade av det Duisburg-baserade företaget HKM, där Thyssenkrupp Steel är delägare till 50 procent.

Den planerade omstruktureringen är en reaktion på fortsatt svag konjunktur, särskilt på medel- och långsiktiga strukturella förändringar på den europeiska stålmarknaden och i avgörande kund- och målmarknader. Det inkluderar framför allt i Tyskland de höga och fortsatt stigande energikostnaderna på grund av klimatpolitiska målsättningar samt en okontrollerad ökning av importtrycket, främst från Asien.

Konkretisering av planerna

Planerna för omstruktureringen kommer nu att konkretiseras. Därefter kommer företaget att diskutera dem med medbestämmandeorgan och relevanta organ för stålsektorn.

Företaget betonade att ombyggnaden av produktionen mot koldioxidneutral ståltillverkning fortsätter. "Byggandet av den första direktreduktionsanläggningen i Duisburg kommer att fortsätta enligt planerna, med stöd från de bidrag som frigjorts av förbundet och delstaten."

Målet att vara fullständigt koldioxidneutralt till senast 2045 förblir oförändrat. Källor: Merkur/dpa