Första glimtarna av hopp på Polens pappers- och kartongmarknader

UPM:s fabrik Raflatac i Polen. Foto: UPM

Stämningen på Polens marknader är mer optimistisk. Stämningen i den polska ekonomin förbättras sakta, då bidrag och högre konsumtion från privata hushåll förväntas ge tillväxtimpulser.

Priser stiger eller stabiliseras på många områden under första kvartalet. Dessa positiva utvecklingar gynnar också leverantörer av papper och kartong samt deras kunder och åtminstone delvis kompensera för den svaga prestationen under 2023.

I februari godkände Europeiska kommissionen frisläppandet av 137 miljarder euro i finansiering till Polen, som tidigare varit fryst på grund av oro för rättsstatsprincipen i landet.

Ökad köpkraft

Dessutom får polska konsumenter ökad köpkraft efter att minimilönen höjts betydligt till cirka 1000 euro per månad och barnbidragen också ökade i början av året. Dessutom har den massiva inflationen under de senaste två åren nu sjunkit under 3 procent.

Landets ekonomi förväntas växa med 2,7 procent i år, vilket är betydligt snabbare än de flesta andra europeiska länder.

Källa: EUwid