Energilager i Marviken - Stöttepelare för Sveriges energiutmaningar

Foto: Ahmad Dirini / Unsplash

Utmaningarna för det svenska elnätet är betydande när det gäller att upprätthålla frekvensen och balansen, särskilt med den ökande elektrifieringen och den växande andelen väderberoende energiproduktion. Energilager spelar en allt viktigare roll för att säkerställa en pålitlig energiförsörjning, och etableringen av energiklustret i Marviken markerar ett viktigt steg mot att förbättra energisystemet.

Niclas Adler, VD för iPower Group och initiativtagare till Marviken Smart Energy Cluster, betonar att anslutningen av två energilager i Marviken är en viktig milstolpe i skapandet av det smarta energiklustret. Detta är det första steget mot att skapa ett mer hållbart och robust energisystem, och infrastrukturen i Marviken ger goda förutsättningar för framtida utbyggnad av kapaciteten, med planer på redan nästa expansion med fler energilager tillsammans med ledande aktörer inom branschen.

Marviken Smart Energy Cluster fokuserar på att minska energiförlusterna genom att samlokalisera fossilfria och energiintensiva verksamheter, vilket möjliggör både återanvändning av restprodukter och delning av termisk energi. Stora energilager inom klustret ökar effektiviteten och flexibiliteten för alla aktörer som är intresserade av att etablera sig i Marviken och stödjer målet att minska industriella energiförluster.

De två nya energilagringsanläggningarna i Marviken illustrerar hur innovativa lösningar kan främja övergången till en renare energiframtid. iPower Group strävar efter att vara ledande inom utvecklingen och implementeringen av resilienta och effektiva teknologier och lösningar för att inspirera till omställningen mot en mer hållbar framtid.

Niclas Adler avslutar med stolthet över att ta detta viktiga steg mot en mer hållbar framtid.