Rekordmånga företagskonkurser i Tyskland

Tysklands huvudstad Berlin. Foto: Wikipedia, Creative Commons lic. Kredit Kasa Fue

De första tre månaderna av året har visat på en alarmerande ökning av antalet företagskonkurser i Tyskland, en utveckling som pekar på de största utmaningarna sedan datainsamlingen började 2016. Trots denna dystre statistik finns det dock anledning till optimism för framtiden, och de mest högljudda klagomålen kommer ofta från branscher som inte är de hårdast drabbade.

Enligt en rapport från Institutet för ekonomisk forskning i Halle (IWH), som tidningen Handelsblatt haft exklusiv tillgång till, har antalet konkurser bland aktiebolag och andra företagsformer nått nya rekordnivåer i mars. Detta innebär en ökning med nio procent från februari, och ligger 35 procent över mars föregående år och 30 procent över marsmånadernas genomsnitt under åren 2016 till 2019, före pandemin.

Stigande refinansieringskostnader

Anledningarna till den höga konkursfrekvensen inkluderar stigande refinansieringskostnader på grund av högre räntor, ökade lönekostnader och energipriser. "Många affärsmodeller har byggt på antagandet om låga räntor. När räntorna steg 2022 höll inte längre dessa kalkyler," förklarar IWH:s konkursforskare Steffen Müller. Dessutom påverkar bristen på kvalificerad arbetskraft företagen negativt.

En stor del av konkurserna kan också spåras tillbaka till coronapandemin. Statens stöd under pandemin bidrog till att hålla icke-produktiva företag vid liv, vilka nu inte klarar av det tuffare ekonomiska klimatet.

Minskad efterfrågan på kontorsytor

Särskilt fastighets- och byggsektorn har drabbats hårt av konkursvågen, med många bostadsutvecklare som gått i konkurs. Det har skett en markant ökning av konkursfall inom fastighetssektorn jämfört med 2020. Minskad efterfrågan på kontorsytor på grund av trenden med hemarbete och de högre räntorna har påverkat fastighetsköpares kalkyler negativt. Byggsektorn har även sett en ökning av konkursfall, från 353 under första kvartalet 2020 till 510 under samma period 2024.

Industrin har endast sett en ökning med fem procent av konkursfall, medan transport- och lagringssektorn faktiskt haft färre konkursfall jämfört med samma period 2020.

Ljusare tider

Trots den ökade frekvensen av konkursfall finns det tecken på ljusare tider. Forskarna pekar på domstolsbeslut i förinsolvensärenden som en tidig indikator. "I april kommer vi att se många konkursfall, men från maj, senast i juni, bör antalet falla," säger Müller.

Detta beror dels på att antalet efterhängsna coronarelaterade konkursfall minskar och dels på att den ekonomiska situationen i Tyskland börjar förbättras. Framförallt är förväntade räntesänkningar en faktor som kan lätta bördan för många företag.

Källa: Institutet för ekonomisk forskning i Halle (IWH)