Thomas Concrete Group tar kontroll med majoritetsägande i Scanbet

Foto: Thomas Concrete Group

Thomas Concrete Group, baserat i Sverige, förvärvar majoritetsandelar i det polska betongföretaget Scanbet, som har 200 anställda och en årlig omsättning på cirka 250 miljoner kronor.

Hans Karlander, VD och koncernchef på Thomas Concrete Group, förklarar: "Genom detta förvärv breddar vi vårt utbud på marknaden för att stå starka när byggbranschens konjunkturer förändras. Scanbets närvaro på den svenska och tyska marknaden kompletterar vår nuvarande produktportfölj inom prefabricerad betong. Detta förvärv ger oss möjlighet att expandera vår produktion och försäljning av dessa produkter till fler länder, vilket gör oss bättre rustade att hantera olika marknadssituationer och ekonomiska förhållanden i branschen framöver."

Thomas Concrete Group har haft en ägarandel på 35 procent i Scanbet sedan 2021 och blir nu majoritetsägare med 84 procent av aktierna. Återstående aktier kommer fortfarande att ägas av en av grundarna till Scanbet.

Karlander tillägger: "Vår strategi innebär att vi blir majoritetsägare i de företag vi investerar i. Detta ger oss möjlighet att ta ett övergripande ansvar för företaget och att driva utvecklingen framåt. Vi kommer att utvärdera marknadsmixen och effektivisera verksamheten genom digitalisering, teknisk utveckling och satsningar på hållbara lösningar för våra kunder."

Scanbet har specialiserat sig på prefabricerade betongelement i över 30 år och är idag ett välkänt företag i Polen med en stark närvaro på den skandinaviska och tyska marknaden. Genom detta förvärv siktar man på att fortsätta driva företaget med samma framgångsrika strategi, men med ytterligare stabilitet tack vare Thomas Concrete Groups resurser.

Förvärvet slutfördes den 2 april, samtidigt som övertagandet av verksamheten ägde rum.