Stor ersättning till gruvföretag efter misslyckad utredning

SFO:s huvudkontor i London. Foto: Brittiska Serious Fraud Office (SFO)

Det brittiska Serious Fraud Office (SFO) har beordrats att betala över 12 miljoner pund i rättegångskostnader till ett gruvföretag från Kazakstan. Beslutet från brittiska Högsta domstolen kommer efter att SFO lade ned sin tio år långa undersökning om Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) utan att väcka några åtal.

Domstolen bestämde att SFO måste stå för 10 miljoner av de 14,7 miljoner pund som ENRC lagt ut under en elva veckor lång rättegång 2021, samt ytterligare 2,2 miljoner pund för kostnader uppstådda under en separat förhandling förra året.

Misslyckad korruptionsutredning

Beslutet är det senaste i en rad händelser kring SFO:s misslyckade korruptionsutredning mot ENRC. Utredningen, som inleddes 2013, fokuserade på anklagelser om att företaget använt mutor för att säkra gruvkontrakt i Demokratiska republiken Kongo mellan 2009 och 2012.

ENRC stämmer nu SFO, deras tidigare juridiska ombud på advokatfirman Dechert, samt Neil Gerrard, tidigare chef för vita krage-brott på firman, för vårdslöshet. Företaget söker nästan 1 miljard dollar i skadestånd för förluster de hävdar orsakats av SFO:s utredning, vilket kommer att behandlas i ytterligare en rättegång senare i år.

Högsta domstolen avvisade

SFO hade argumenterat för att de endast borde betala 50 procent av ENRC:s rättegångskostnader från 2021, eftersom inte alla anspråk från gruvföretaget var framgångsrika. Högsta domstolen avvisade dock detta argument och betonade att ENRC uppenbarligen var den framgångsrika parten i målet.

I december förra året fastslog Högsta domstolen att SFO inte skulle ha inlett den kriminella utredningen mot ENRC om det inte var för byråns felaktigheter. SFO och Dechert har sedan dess gått med på att betala skadestånd på mer än 18 miljoner pund för att täcka ”onödigt” arbete utfört av ENRC som en följd av utredningen.

Riskfyllda felsteg

Högsta domstolen måste nu besluta om SFO har rätt att överklaga tidigare beslut som håller myndigheten ansvarig för ENRC:s förluster.

Detta fall belyser de potentiellt omfattande konsekvenserna av juridiska och utredningsmässiga felsteg, samt vikten av noggrannhet och rättvisa i rättsprocesser.

Källor: ENRC & Telegraph