IKEA ohotat företag i ranking

IKEA toppar ranking av Reputation and Trust Analytics. Foto: IKEA

IKEA är fortfarande ohotad etta på tronen och det kinesiska klädföretaget Shein ligger i botten. Det visar den senaste undersökningen av Reputation and Trust Analytics som avslöjar hur svenska folket rankar företags anseende. Tesla har rasat mest följt av Spotify som förra året låg tvåa på listan och nu hamnar på delad sjunde plats. I botten med lägst anseende finns en nykomling – byggbolaget SBB.

De genomsnittliga poängen har sjunkit i år, vilket troligen kan kopplas till det allmänna världsläget. Dels handlar det om en mörkare syn på allt, dels om att det krävs mer av företagen för att vi ska lita på dem. Det är femte året i rad som mätningen genomförs och trenden är tydlig.

– Människor söker trygghet och transparens snarare än äventyrlighet och innovation, det syns också på vilka företag som hamnar högt på listan. Vi kan också se att anseendet blir allt viktigare för företagens långsiktiga framgång, säger Helene Foxberg på Reputation & Trust Analytics.

IKEA minskade sitt anseende något under 2023. Likväl är de överlägset starkast på toppen. Spotify har tappat rejält och hamnar på en delad sjunde plats, men största tappet står Tesla för.

– När första mätningen i Sverige gjordes 2019 hade Tesla ett gott anseende och förra året låg de på plats sex på topplistan. Deras rating har rasat rejält i spåren av avtalskonflikten och minskat förtroende för Musk, och de ligger nu i stället på listan över företag med lägst anseende, säger Ingrid Landahl, grundare av Comma, experter på krishantering och företagskommunikation.

Undersökningen bygger på vilka företag svenska folket spontant kommer att tänka på när de får frågan om vilka som har högt och lågt anseende. Därefter får respondenterna svara på frågor huruvida de kan tänka sig att söka jobb hos, investera i eller köpa företagets produkter och tjänster. På så sätt kan sambandet mätas mellan anseende, intressenters beteenden och företagets långsiktiga konkurrenskraft.

Ansvarstagande är den dimension av anseendet som har störst påverkan på svenska intressenters förhållningssätt.

– Den årliga undersökningen visar att hållbarhetsfrågorna fortsätter att öka i betydelse för svenska allmänheten. Här behöver företagen bli ännu bättre att berätta om sitt arbete samtidigt som det gäller att balansera rätt för att inte anklagas för greenwashing, säger Ingrid Landahl.