Oväntat starka index från europeisk industrin

Airbus Handout/AP/TT: Oväntat högt industriindex från Frankrike. Arkivbild

Industrikonjunkturen ser ut att vända uppåt på många håll.

I norsk industri syns tecken på tillväxt och i eurozonen justeras preliminära beräkningar upp på bred front.

Inköpschefsindex för Norges tillverkningsindustri steg till 51,9 i februari, upp från 51,1 i januari

Indexnivåer över 50 indikerar tillväxt i sektorn.

Motsvarande index från Frankrike justeras upp till 47,1 – den högsta nivån sedan mars 2023. Den nya indexnivån kan jämföras med en tidigare preliminär beräkning, som låg på 46,8.

I januari låg samma index på 43,1.

Tysklands inköpschefsindex för industrin i februari höjs också jämfört med preliminära beräkningar till 42,5, upp från 42,3.

För hela eurozonen sjunker inköpschefsindex för tillverkningsindustrin till 46,5 från 46,6 i januari. Men nedgången var inte lika djup som befarat. I den preliminära beräkningen såg det ut som att nedgången skulle bli till 46,1.