Industriell nedgång i Kina och Japan - tillväxthopp falnar

Kinesiska staden Hongkong. Foto: Creative Commons lic. Kredit: Andy Colmer

Den industriella aktiviteten i både Kina och Japan fortsätter att minska, enligt senaste rapporterna om inköpschefsindex (PMI). I båda länderna ligger indexet under den kritiska tillväxtgränsen, vilket signalerar en fortsatt utmanande period för de asiatiska ekonomierna.

I Kina, världens näst största ekonomi, fortsätter stemningen inom tillverkningsindustrin att vara dyster. Februari månads PMI sjönk till 49,1, en minskning med 0,1 poäng jämfört med föregående månad. Detta markerar den femte månaden i rad där indexet ligger under 50 poäng - en siffra som indikerar en kontraktion i sektorns aktivitet. Värdet över 50 anses å andra sidan visa på tillväxt.

Veckolång ledighet

Den kinesiska statistikmyndigheten pekar på det kinesiska nyåret och den följande veckolånga ledigheten, känd som Frühlingsfest, som en bidragande orsak till industrins nedgång. Denna period, som i år inföll den 10 februari, hade dock en positiv effekt på det icke-producerande näringslivet, inklusive tjänstesektorn, där PMI ökade med 0,7 poäng till 51,4.

Kina har kämpat med omfattande ekonomiska utmaningar en längre tid. Den inhemska konsumtionen är svag, en djupgående fastighetskris och låga siffror för utrikeshandel tynger ekonomin ytterligare. Dessutom har investerarnas förtroende för de kinesiska börserna minskat, vilket lett till omfattande försäljningar.

Återhämtningsförsök

Även i Japan, en annan av Asiens ekonomiska jättar, vittnar PMI-siffrorna om en liknande trend. Denna utveckling understryker de svårigheter som regionens ledande ekonomier står inför, i en tid då världen försöker återhämta sig från pandemins ekonomiska slag.

Den fortsatta nedgången i industriell aktivitet i både Kina och Japan ger en dyster bild av regionens ekonomiska utsikter och ställer frågor om vägen till återhämtning.

Källa: Handelsblatt