PMI steg till 49,0 i februari – återhämtning i industrin

Inköpschefsindex noterades i februari till 49,0 vilket är en ökning med 1,9 indexenheter jämfört med januari (47,1).

– Därmed står det alltmer klart att nedgången i svensk industri har brutits och en återhämtning har inletts, men inte är i tillväxtzonen. Samtidigt har orderläget ljusnat i industrin, även om en trög omvärldskonjunktur och geopolitisk osäkerhet fortsatt kan sätta käppar i hjulet, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Tre av fem delindex drog upp PMI-total i februari. Index för produktion svarade för det största positiva bidraget följt av orderingång och lager medan sysselsättning och leveranstider gav ett negativt bidrag.  

Industriföretagens inköpschefer har blivit mer optimistiska i sina affärsplaner men  avspeglas ännu inte i den faktiska produktionsutvecklingen, enligt Swedbank. Index för produktionsplaner steg till 56,8 i februari, den högsta nivån på tolv månader men är långt under indexets historiska genomsnitt (63,5).

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser ökade i februari till 47,3 från 45,7 i januari. Pristrycket i industrin är fortsatt avtagande men inte i samma omfattning som tidigare i och med att indexet har stigit sedan bottennivåerna förra året, säger Jörgen Kennemar.   

  Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.