Finlands skogsindustri drabbades av exportnedgång på 20 procent förra året

Ponsse processor utför gallringsarbete. Foto: Wikipedia Common, kredit: GuardabosqueS

Den finländska skogsindustrins export drabbades hårt av inflation, ränteuppgångar och höga lagernivåer under det gångna året. År 2023 upplevde de viktigaste marknaderna för skogsindustrins produkter ett märkbart fall i efterfrågan, vilket också återspeglades i Finlands skogsindustriexport.

Exporten av skogsindustriprodukter, inklusive möbler, uppgick till 12,1 miljarder euro, vilket innebar en minskning med cirka 18 procent jämfört med 2022, enligt Skogsindustrin.

Under 2023 utgjorde Finlands skogsindustri nästan 16 procent av landets varuexport. Andelen minskade jämfört med 2022, då den var över 18 procent. 

Massaexporten såg en betydande ökning i volym, med en ökning på 16 procent jämfört med 2022. Totalt exporterades 4,2 miljoner ton massa under 2023. Massaexportens värde sjönk dock med fyra procent till 2,6 miljarder euro.

Minskningar dominerar

Pappersexporten minskade i både volym och värde. Volymen av pappersexporten var över tio procent lägre än föregående år. Under 2023 exporterades 2,6 miljoner ton papper till ett värde av 2,7 miljarder euro. Det totala värdet på pappersexporten minskade med nästan 15 procent och priserna med nästan fem procent.

Kartongexportens volym minskade med en femtedel jämfört med föregående år. Under 2023 exporterades 3,3 miljoner ton kartong till ett värde av 3,2 miljarder euro, vilket också var en femtedel lägre än 2022. Kartongexportens priser sjönk med två procent.

Plywoodprisernas exporter ökade

Exporten av sågat och hyvlat virke under 2023 var 8,4 miljoner kubikmeter, vilket innebär en minskning med cirka tre procent från föregående år. Värdet på exporten av sågat och hyvlat virke var 1,9 miljarder euro, en minskning med 29 procent från 2022. Priserna på sågat och hyvlat virke sjönk med 27 procent.

Plywoodexporten var 0,7 miljoner kubikmeter, vilket var nästan en femtedel lägre än föregående år. Värdet på plywoodexporten var 0,6 miljarder euro, en minskning med 12 procent. Plywoodexportens priser ökade dock med nästan tio procent jämfört med föregående år.

Källa: Yle Uutiset