Hälften av världens nickelgruvor olönsamma

Foto: Materialscientist/Wikimedia Commons

Världsmarknaden svämmas över av billigt nickel från Indonesien, vilket gör nickelgruvor i andra delar av världen olönsamma. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg står de sistnämnda inför ett ”existentiellt hot” då de omöjligen kan tackla ett nästintill obegränsat utbud av lågkostnadsnickel från Indonesien.

Ironiskt nog är det den kolbaserade nickelproduktionen i Indonesien som slår ut mer miljövänliga produktionssätt – nickel är ju som bekant en viktig metall i den gröna omställningen då det är ett nyckelmaterial i elfordon.

Indonesien står nu för mer än hälften av världens utbud, med potential att nå tre fjärdedelar av all produktion mot slutet av årtiondet, enligt nyhetsbyrån.

Traditionellt sett nickel delats upp i två kategorier: lågkvalitetnickel för tillverkning av rostfritt stål och högkvalitativ nickel för batterier. Den enorma indonesiska expansionen av lågkvalitetsnickel har lett till ett överskott - och detta överskott bearbetas och förädlas numera till högkvalitativa produkter.

Situationen har fått gruvjätten BHP att överväga att lägga ned en nickelgruva i Australien. BHP:s vd Mike Henry säger att han räknar med att det kommer att råda överutbud på nickelmarknaden åtminstone fram till 2030. Glencore har redan dragit sig ur sin nickelaffär på Nya Kaledonien.