Argentinas banbrytande forskningsreaktor RA-10 nära fullbordan – siktar på drift 2026

RA-10, som byggs just nu, blir en 30 MWt öppen-pool forskningsreaktor. Foto: Argentina.gob.ar/CNEA

Argentinas ambitiösa RA-10 forskningsreaktor är nu till 80 procent färdigställd, med installationen av reflektortanken som ett avgörande steg mot slutförandet. Under ett besök vid anläggningen berömde utrikesminister Diana Mondino de framsteg som gjorts och lovade fortsatt stöd till kärnkraftssektorns exportambitioner. RA-10, som är en 30 MWt öppen-pool forskningsreaktor, kommer att producera medicinska radioisotoper och täcka 20% av världens behov av molybden.

Projektledaren Herman Blaumann meddelade att reaktorns bassäng planeras att fyllas i december, följt av förberedande tester i juli 2025 innan den tas i drift 2026.

Ersätter en befintlig reaktor

RA-10 kommer att ersätta den befintliga RA-3-reaktorn och utöver radioisotopproduktion även erbjuda nya forsknings- och utbildningsmöjligheter.

Över 80 argentinska företag är involverade i projektet, som även förväntas producera högkvalitativt kisel för avancerade elektroniska applikationer och iridiumkällor för kvalitetsbedömning av stora konstruktioner. Denna teknologiska milstolpe, designad och tillverkad i Argentina, representerar ett stort steg framåt för landets kärnkraftsutveckling och erbjuder nya internationellt eftertraktade kapaciteter inom medicin och vetenskap.

Källa: World Nuclear News