DS Smith satsar 48 miljoner pund på ny återvinningslinje – stärker hållbarheten

Kemsley-bruket, som är det största i Storbritannien och det näst största i Europa för återvunnet papper, producerar årligen 830 000 ton papper, helt från återvunnen fiber. Foto: DS Smith

DS Smith, en global ledare inom hållbara förpackningslösningar, har offentliggjort en investering på 48 miljoner pund i en ny fiberförberedande linje (F-linje) vid deras pappersbruk i Kemsley, Storbritannien. Denna investering är en del av företagets organiska investeringsprogram och förväntas ge attraktiva avkastningar genom förbättrad effektivitet och minskade kostnader.

Den nya linjen kommer att förse PM3, en mångsidig pappersmaskin, med återvunnen fiber för produktion av olika papperskvaliteter, inklusive linerpapper för gipsskivor och andra material för wellpapp. En toppmodern trumseparator och screening-system som effektivt separerar föroreningar från fibern kommer också att installeras, vilket stödjer DS Smiths uppdaterade hållbarhetsstrategi "Now & Next" genom att erbjuda betydande miljöfördelar.

Optimerar varje fiber

Denna uppgradering kommer att minska utsläppen med mer än 6000 ton CO2 per år och stödjer DS Smiths mål att minska sina växthusgasutsläpp med 46% jämfört med 2019, till år 2030. Produktionsspill kommer att minska med 39 000 ton årligen, vilket hjälper företaget att nå sitt mål för 2030 att optimera varje fiber för varje leveranskedja och skicka noll avfall till deponi.

Stor återvinningsgrad

Den nya utrustningen kommer att minska brukets användning av färskvatten med mer än 50 000 m³ per år, motsvarande 20 olympiska simbassänger. Niels Flierman, chef för papper och återvinning på DS Smith, kommenterar:

- Kemsley pappersbruk är en viktig del av vår verksamhet och Storbritanniens återvinningskapacitet, och återvinner upp till en miljon ton papper och kartong varje år. Installationen av den nya fiberförberedande linjen kommer att säkerställa att vi kan fortsätta tillverka högpresterande papper mer effektivt samtidigt som vi uppfyller våra medel- och långsiktiga hållbarhetsmål.

Förbättrat fiberutbyte

Investeringen följer efter att DS Smith i partnerskap med E.ON avslöjade en kraftvärmeverksanläggning vid Kemsley som startade 2022 och sparar 36 000 ton CO2 per år. DS Smith strävar efter att inte skicka något avfall till deponi till 2030 och genom implementeringen av det nya förberedelsessystemet kommer företaget att maximera material som anländer till Kemsley genom att förbättra fiberutbytet per ton och därmed minska avfallet till deponi.

Installationen av den nya förberedelseanläggningen för lager beräknas vara klar i början av 2026.

Källa: DS Smith