Fem finländska skogsindustriorganisationer föreslog tillväxtprogram för skogssektorn

Växande och friska skogar producerar förnybar råvara som kan ersätta produkter baserade på fossila material, samtidigt som de fungerar som viktiga kolsänkor. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: mariohagen

Fem ledande organisationer inom den finländska skogsindustrin, inklusive Pappersindustriarbetarnas förbund Paperiliitto, har överlämnat ett initiativ till Finlands regering om att starta ett tillväxtprogram för skogssektorn under ledning av arbets- och näringsministeriet. Programmet syftar till att på ett konsekvent och förutsägbart sätt främja hållbar tillväxt inom sektorn.

Regeringen under ledning av statsminister Petteri Orpo har erkänt skogsbrukets mångsidighet och dess betydelse för industrin. Utmaningen ligger i att på ett samordnat sätt driva skogsbruket och industrin mot hållbar tillväxt.

Bibehållen konkurrenskraft

Industrin baserad på förnybar, inhemsk råvara är avgörande i övergången till en renare värld. Lönsamt skogsbruk och industri som möjliggör lösningar baserade på trä bidrar till välfärd i Finland. Det är därför viktigt att bibehålla en konkurrenskraftig och hållbar miljö för industrin och skogsägarna, så att Finland kan fortsätta att vara en stark aktör i kampen mot klimatförändringarna. Ett fördelaktigt investeringsklimat är avgörande för att industrin ska kunna växa och utvecklas.

En hållbar användning av skogarna och bevarandet av skogsnaturens mångfald är en central del av dagens verksamhet för både skogsägare och skogsindustrin.

Centrala åtgärder

Organisationerna MTK, Metsäteollisuus ry, Paperiliitto, Sahateollisuus och Teollisuusliitto föreslår att det nya Skogssektorns tillväxtprogram ska innehålla följande centrala åtgärder och mål:

  • Säkerställa skogarnas vitalitet, god tillväxt och tillgång på trä i alla beslut.
  • Bibehålla konkurrenskraften genom att se till att industrins kostnadsläge inte försämras politiskt jämfört med andra länder.
  • Främja forskning och innovation inom träbaserade produkter genom forsknings- och utvecklingsfinansiering.
  • Satsa på kunskap och utbildning relaterad till skogssektorn på alla utbildningsnivåer samt säkerställa tillgången på arbetskraft.
  • Prioritera en omfattande EU-påverkan för att förbättra tillgången på trä och konkurrenskraften inom skogssektorn.
  • Ta hänsyn till skogsbrukets behov i logistik och transportvägar på ett mer samordnat sätt.

Det föreslagna tillväxtprogrammet skulle stödja en omfattande industriell strategi och kräva samarbete mellan flera ministerier och forskningsinstitutioner för att stärka konkurrenskraften och främja hållbara investeringar.

Källa: Paperiliitto