SSAB satsar på forskning och utbildning inom stålbyggande  

Stensvik metrostation i Helsingfors, Finland. Foto: Ruukki Construction

SSAB Europe och Ruukki Construction har ingått ett femårigt samarbetsavtal med Tammerfors universitet om forskning och utbildning inom stålkonstruktioner och stålbyggnation.  

Avtalet syftar till att stärka forskningsverksamheten inom stålbyggnation både i Tammerfors och nationellt. Målet med utbildningen är att säkerställa en internationellt hög kompetens inom utformning av stålkonstruktioner och stålbyggnation i Finland.

–Det nu ingångna avtalet stärker ytterligare den starka forskningen och utbildningen inom stålbyggnation i Tammerfors. Samarbetet med företag har pågått långsiktigt inom branschen i flera år. Vi är glada över att samarbetet fortsätter, säger rektor Keijo Hämäläinen vid Tammerfors universitet.

Avtalsperiodens tema är ”Stål som bygger ett koldioxidneutralt samhälle”. Forskningen inriktas på stålbyggande med låga koldioxidustsläpp i enlighet med Finlands och Europas klimatmål. Dessutom fortsätter forskningen kring traditionella konstruktionstekniska frågor.