Apple kan få betala böter på 500 miljoner euro

Apples huvudkontor. Foto: Daniel L. Lu (user:dllu)/Wikimedia Commons

2019 lämnade Spotify in ett klagomål mot Apple för "missbruk av dominerande ställning". Fem år senare kan EU-kommissionen ålägga teknikjätten att betala böter på 500 miljoner euro. Beslut väntas i början av mars.

EU-kommissionens agerande är ett svar på Spotifys klagomål för "missbruk av dominerande ställning", enligt Financial Times.

I sitt klagomål anklagade Spotify Apple för att kringgå reglerna för rättvis konkurrens, genom att vara både en mobilapplikationsbutik, med App Store, och en applikationsutgivare, med Apple Music. Apples varumärke skulle ha utnyttjat denna situation genom att införa en 30-procentig provision på alla musikstreamingtjänster som finns på App Store, vilket ses som en form av orättvis konkurrens.

Spotify påpekar särskilt vilka svårigheter de har haft att kommunicera med sina iPhone-användare för att erbjuda dem billigare alternativ än Apple Music. Ett år efter Spotifys klagomål inledde EU-kommissionen en utredning vilken kom till slutsatsen att Apple "snedvridit konkurrensen på musikströmningsmarknaden genom att missbruka sin dominerande ställning".

Bötesbeloppet, 500 miljoner euro, är lågt satt för det multinationella företaget. Teoretiskt sett kan EU-kommissionen utdöma böter på upp till 10 procent av företagets årliga omsättning, eller nästan 40 miljarder dollar.