Industrins lager minskade fjärde kvartalet 2023

Svenska företags lager minskade med 6,8 miljarder kronor i fasta priser under fjärde kvartalet 2023, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,2 procent i volym. Det visar färsk statistik från SCB.

Industrins totala lager ökade med 2,0 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,7 procent i volym. Varuhandelns lager minskade med 8,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 3,0 procent i volym.

Lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin minskade med 1,2 miljarder kronor och lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror ökade med 3,2 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager ökade med 2,0 miljarder kronor under fjärde kvartalet.

Företag inom varuhandeln minskade sina lager med 8,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Störst nedgång hade partihandeln, där lagret minskade med 6,4 miljarder kronor. Detaljhandeln minskade lagret med 5,4 miljarder kronor och inom motorhandeln ökade lagret med 3,0 miljarder kronor.

Uppgifterna för fjärde kvartalet 2023 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för tredje kvartalet 2023 reviderats upp med 0,1 miljarder kronor till en nedgång på 8,6 miljarder kronor.  

Källa: SCB