Tractebel inleder samarbete med Thorizon för utveckling av innovativ minireaktor

Undertecknandet av avtalet. Foto: Thorizon

I en banbrytande satsning på framtidens energi har det belgiska ingenjörsföretaget Tractebel, en del av den franska koncernen Engie, ingått ett strategiskt partnerskap med nederländska Thorizon för att utveckla en molten salt reaktor Thorizon One.

Denna minireaktor, som är avsedd för stora industriella kunder och energibolag, förväntas bli en pilotanläggning före 2035 med en kapacitet på 250 MWt/100 MWe.

Thorizon, en avknoppning från NRG som driver högfluxreaktorn i Petten, arbetar med en banbrytande teknik där smältfluoridsalter används som kylmedel vid lågt tryck. Denna molten salt reaktor (MSR) använder en blandning av långlivade element från återvunnet använt kärnbränsle och torium, vilket möjliggör återvinning av långlivat avfall från befintliga kärnkraftsanläggningar.

Effektivt producerade i serier

Det unika med Thorizon Ones design är dess kärna bestående av kassetter som byts ut vart femte till tionde år. Denna design underlättar användningen av befintliga och beprövade material och komponenter, vilket minimerar utvecklings- och licensieringstider. Dessutom är kassetterna effektivt producerade i serie utanför anläggningen och innehåller alla primärsystem tillsammans med lågtrycksoperationer, vilket resulterar i en slimmad reaktorbyggnad.

Thorizon betonar att deras koncept erbjuder ytterligare fördelar när det gäller säkerhet, marknadstillgänglighet och kostnader. Reaktorn genererar endast energi när salt cirkuleras genom kassetterna, vilket innebär att reaktorn stängs av om pumpen stannar. Kassettutformningen tillåter även en smidig produktionsprocess och ett effektivt nyttjande av material och komponenter.

Cirkulär ekonomi inom kärnsektor

Tractebel framhäver sitt engagemang i utvecklingen av små modulära reaktorer (SMRs) och ser samarbetet med Thorizon som ett steg mot att uppnå koldioxidneutralitet till 2050. Denna Generation IV-reaktor strävar efter att sluta bränslecykeln och göra den cirkulära ekonomin till verklighet inom kärnsektorn, med potential att bidra till industriell avkarbonisering och energisäkerhet.

Thorizon planerar att i samarbete med franska Orano, NRG och andra partners utforska möjligheterna att bygga den första reaktorn på Borsseles kärnkraftsanläggningssajt. Partnerskapet syftar till att skapa förutsättningar för att utveckla MSRs i Europa genom att samla resurser för säkerhetsdemonstrationer, utveckla gemensamma laboratorier och testanläggningar, och säkerställa tillgång till återvunnet bränslematerial.

Källa: World Nuclear News