Metsä Group säljer virkesanskaffningsverksamheten i Estland

Metsä Groups moderföretag, Metsäliitto Osuuskunta, säljer virkesanskaffningsverksamheten i Estland till estniska Combiwood Grupp OÜs dotterbolaget Combi Forest OÜ. Säljaren är dotterbolaget Metsä Forest Eesti AS, som Metsäliitto Osuuskunta äger till hundra procent. Parterna har samtidigt kommit överens om långvariga leveranser av massaved och flis till Metsä Group.

Syftet med arrangemanget är att göra Metsä Groups virkesanskaffning mer flexibel. Alla anställda på Metsä Forest Eesti AS övergår som gamla anställda till den nya ägaren.

Arrangemanget kräver godkännande från den estniska konkurrensmyndigheten, som förväntas godkänna försäljningen under det första halvåret 2024.