Polsk pappers- och kartongindustri hoppas på tillväxt efter ett tufft 2023

Arctic Paper Kostrzyn betjänar kunder i hela Europa. Det är ett modernt pappersbruk med stora ambitioner när det gäller hållbar utveckling. Den kombinerar tillverkning av högkvalitativt obestruket träfritt papper med utmärkt kundservice. Foto: Artic Paper

Efter ett exceptionellt svagt år 2023 inom många segment hoppas Polens pappersindustri att 2024 ska innebära en ny tillväxtimpuls. Priserna sjönk återigen inom alla segment under fjärde kvartalet. Flera företag befinner sig nu i en svår ekonomisk situation till följd av ökade kostnader och lägre försäljningspriser.

Trots detta syntes enstaka ljusglimtar i orderböckerna för både wellpappsmaterial och obestruket finpapper under fjärde kvartalet. Och en lokal leverantör av obestruket träfritt papper lyckades till och med uppnå en första prisökning. I alla andra segment av den polska pappers- och kartongmarknaden är dock ingen trendvändning ännu synlig.

Prisnoteringar för tidningspapper och magasinspapper, återvunnet wellpappsmaterial och kraftliner samt kartong sjönk antingen under fjärde kvartalet 2023 eller i början av 2024.

Källa: Paper Industry news