Renewcell ansöker om konkurs

SCA Ortviken där Renewcell haft sin verksamhet. Foto: Simon Matthis

Styrelsen i Renewcell har beslutat att ansöka om att försätta företaget i konkurs. Konkursansökan kommer att lämnas in vid Stockholms tingsrätt.

Orsaken till beslutet att ansöka om konkurs är att Renewcell inte har lyckats säkra tillräcklig finansiering för att kunna slutföra den strategiska översynen, som aviserades den 20 november 2023, med tillfredsställande resultat.

Som en del av den strategiska översynen förde Re:NewCell långtgående förhandlingar med de två största aktieägarna, H&M och Girindus, sina befintliga långivare BNP Paribas, European Investment Bank, Finnvera (som partiell garant), Nordea, AB Svensk Exportkredit såväl som med potentiella nya investerare och andra intressenter gällande långsiktiga finansieringslösningar. Dessvärre står det nu klart att diskussionerna inte har resulterat i en lösning som hade försett Re:NewCell med tillräcklig finansiering eller kapital för att säkerställa upprätthållandet av verksamheten, skriver företaget i ett pressmeddelande.

– Jag måste tyvärr meddela att vi har tvingats ta beslutet att ansöka om konkurs. Eftersom vi har en stark tro på bolagets långsiktiga potential har vi, tillsammans med våra rådgivare, ägnat betydande tid och kraft på att försöka säkra den likviditet, kapital och ägarstruktur som krävs för att kunna säkerställa bolagets framtid. Som en del av förhandlingarna har vi haft intensiva dialoger med såväl nuvarande huvudägare som nya investerare, våra banker samt andra intressenter. Dessa diskussioner har tyvärr inte varit framgångsrika. Detta är en sorglig dag för miljön, våra anställda, våra aktieägare och våra andra intressenter, och det är ett tecken på bristen på ledarskap och nödvändig förändringstakt i modebranschen, säger styrelseordförande Michael Berg.