Krigets ekonomiska smäll: Tyskland förlorar 200 miljarder euro

Brandenburger Tot i Berlin. En "geoekonomisk fragmentering" mellan världsekonomierna, har utlöst en kedjereaktion i utbud och efterfrågan. Coronaviruspandemin och det efterföljande kriget har ytterligare förvärrat en redan spända situation. Arkivbild

Den tyska ekonomin har drabbats hårt av kriser och stigande energikostnader. Experter uppskattar förlusten till 200 miljarder euro, men den verkliga siffran kan vara ännu högre. Enligt ekonomer har de skenande energikostnaderna lett till en förlust på över 200 miljarder euro för den tyska ekonomin.

Denna förlust påverkar inte bara företag utan även hushåll och framtida vinster, med totala kostnader som potentiellt är ännu större.

Institutet för den tyska ekonomin (IW) har i en aktuell rapport belyst de ekonomiska konsekvenserna av de senaste kriserna för Tyskland. Trots att coronaviruspandemin och Ukrainakriget för närvarande står i fokus, påpekar IW att den ekonomiska nedgången började redan innan dessa händelser.

Tidig nedgång

Redan 2019 befann sig Tyskland i en recession. IW pekar ut den amerikanska protektionismen under före detta president Donald Trump och Brexit som "störningsfaktorer" för den ekonomiska utvecklingen.

Marcel Fratzscher, president för det tyska institutet för ekonomisk forskning (DIW), framhöll att den tyska ekonomin förlorat mer än 200 miljarder euro på grund av de höga energikostnaderna som följt på Ukrainakriget. Dessa faktorer är exempel på en "geoekonomisk fragmentering" mellan världsekonomierna, vilket har utlöst en kedjereaktion i utbud och efterfrågan. Coronaviruspandemin och det efterföljande kriget har ytterligare förvärrat en redan spänd situation.

Fratzscher angav att de ekonomiska kostnaderna för Tyskland efter två år av Ukrainakriget sannolikt är betydligt högre än 200 miljarder euro. Denna siffra relaterar direkt till nedgången i ekonomisk tillväxt som en följd av de höga energikostnaderna.

Ännu dyrare prognos

År 2022 minskade tillväxten med 2,5 procentenheter, vilket motsvarade ungefär 100 miljarder euro, och året efter var beloppet liknande.

IW:s rapport visar på ännu högre kostnader och presenterar en dyrare prognos än DIW-chefen Fratzscher. Genom att jämföra den faktiska ekonomiska utvecklingen med en modell där varken pandemin eller Ukrainakriget inträffat, saknar den tyska ekonomin sedan 2020, inklusive coronaviruspandemin och andra blandade kriser, cirka 545 miljarder euro. Under krigsåren 2022 och 2023 uppgick förlusten till totalt 240 miljarder euro.

Källor: Handelsblatt/ Merkur