AF&PA: - Pappersbranschen kan minska sin energiförbrukning

Arkivbild

Energianvändning inom pappersindustrin i form av köpt energi rankas som den tredje största driftskostnaden inom pappers- och träproduktsindustrin enligt branschorganisationen AF&PA. Detta inkluderar all bränsle, elektricitet och ånga som köps från externa leverantörer. Ett av branschens viktigaste mål har varit att öka energieffektiviteten för att minska den totala energiförbrukningen.

Pappersproduktionens faser inbegriper:

  • Anskaffning av råmaterial: Branschen använder träfiber från hållbart skötta skogar och återvunna pappersfibrer för att tillverka nya produkter.
  • Tillverkning av massa och papper: Detta är energikrävande processer som pulping och torkning. Tack vare tekniska framsteg har dock betydande förbättringar i energieffektivitet uppnåtts.

Använder pappersindustrin mycket energi? Ja, energiförbrukning är en del av papperstillverkningen. Dock arbetar industrin kontinuerligt med att förbättra sin energieffektivitet. År 2020 genererade AF&PA-medlemsmassa- och pappersbruk 58 procent av den elektricitet som behövdes för att driva sina bruk, främst genom användning av biomassa.

Nya teknologier och innovationer har markant förbättrat energiförbrukningen och hjälpt industrin att nå sina hållbarhetsmål.

Pappersindustrins framsteg inom energieffektivitet Skogsproduktsindustrin var en av de första tillverkningsindustrierna att fastställa kvantifierbara hållbarhetsmål, där förbättrad energieffektivitet var ett av målen. Mellan 2005 och 2020 överträffade AF&PA-medlemmar sitt mål för energieffektivitet genom att minska köpt energi med mer än 13 procent.

Några av de initiativ som tagits för att minska energianvändningen inkluderar:

  • Uppgradering av utrustning i tillverkningsprocessen.
  • Utbyte av energiutrustning mot nyare och effektivare modeller som använder renare bränslen.
  • Användning av teknik såsom kraftvärme som producerar elektricitet och värme från en enda energikälla.
  • Användning av förnybar energi, inklusive biomassa, såsom restmaterial från tillverkningsprocessen.
  • Byte till LED-belysning för att minska elförbrukningen.

Vad är nästa steg för våra hållbarhetsmål? AF&PA har satt fem kvantifierbara hållbarhetsmål som industrin siktar på att uppnå till 2030. Initiativet "Better Practices, Better Planet 2030" är en frivillig branschsatsning som bygger på årtionden av framgång för att främja hållbara produkter för en hållbar framtid.

Källa: AF&PA