Motorbranschen har stor brist på mekaniker

Om inte motorbranschen får in fler mekaniker så riskeras störningar i transportsystemet. Arkivbild

Rekryteringsbehovet inom motorbranschen i Sverige fram till 2026 uppskattas till 6 100 personer. I år avser branschen att rekrytera totalt cirka 2 300 personer och 2025-2026 bedömer man att ytterligare 3 800 personer kommer att behövas rekryteras. Detta rapporterar Transportföretagen.

– För många företag inom motorbranschen har rekryteringsutmaningar redan påverkat deras vardag. Konsekvenserna av dessa utmaningar sträcker sig även till risken för ökade kostnader för kunderna, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

De yrkesgrupper som är svårast att rekrytera är tekniker/mekaniker. Faktum är att sextio procent av företagen som under 2023 försökt rekrytera uppger att de haft svårigheter att hitta tekniker/mekaniker. Totalt uppskattar branschen att det fram till 2026 behöver rekryteras 4 000 mekaniker/tekniker. Om inte det sker finns risk för störningar i transportsystemet, med exempelvis uteblivna leveranser eller stopp inom industrin som följd.

Geografiskt återfinns det största rekryteringsbehovet i Stockholms, Skåne respektive Västra Götalands län. Sammanlagt 3 300 personer behöver rekryteras i dessa tre län fram till 2026 vilket motsvarar drygt hälften av det totala rekryteringsbehovet i hela landet.