Investerar i ny produktionsanläggning för kraftvärme

Kraftringen investerar i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Foto: Kraftringen

Det har gått två år sedan Kraftringens styrelse fattade ett inriktningsbeslut om att investera i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Den planerade anläggningen ska ersätta äldre värmeproduktionsanläggningar och, utöver värme, även tillföra regionen cirka 40 MW eleffekt.

Frågan har utretts och ett investeringsbeslut planeras tas under 2024 med sikte på att verket ska stå klart senast 2028. Planen är att utöka Kraftringens befintliga verksamhet vid Örtoftaverket med en andra panna och turbin. Redan vid bygget av den första pannan fanns det planer på en andra panna på anläggningen. Den nya anläggningen ska använda samma bränsle som Öroftaverkets existerande panna, det vill säga en kombination av rester från skogen  och returträ.

Förändringen innebär att en ny tillståndsprövning behöver genomföras. Handlingarna för tillståndsprövningen skickade Kraftringen in till Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt. Huvudförhandlingen har ägt rum i Medborgarhuset i Eslöv där verksamheten vid Örtoftaverket presenterades både i sin nuvarande form och vad gäller den planerade utökningen av verksamheten.

– Eftersom den nya pannan utgör en stor förändring så söker vi nu ett helt nytt miljötillstånd för hela anläggningen, berättar Peter Ottosson, ansvarig för miljötillståndsprocessen på Kraftringen.

Nu vidtar Mark- och miljödomstolens hantering av ärendet och besked kring tillståndsansökan beräknas lämnas i slutet av april 2024.