LO: Direktörerna tjänar 67 gånger mer

Anders Humlebo: Svenska toppdirektörers inkomster (inklusive kapitalinkomster) omräknat i antal industriarbetarlöner, genomsnitt 1950–2022.

De 50 toppdirektörerna på de största svenska företagen hade 2022 en årsinkomst, inklusive kapitalinkomster, som låg 67,2 gånger högre än en genomsnittlig industriarbetarlön, enligt LO. Det är något lägre än året före men ändå den näst högsta nivå som uppmätts under de dryga 70 år som LO studerat inkomstutvecklingen.

1980, när skillnaderna var som lägst, hade en topp-vd tio gånger högre samlad inkomst än en industriarbetare.

LO har också en bredare definition av makteliten. Där ingår runt 200 personer med höga befattningar inom ekonomi, politik, näringsliv och andra viktiga samhällsområden. Då uppgår den genomsnittliga samlade inkomsten före skatt till 21,6 industriarbetarlöner, även det den näst högsta nivån som uppmätts.

"För makteliten är tiderna uppenbarligen alltid goda. Även när inflationen gör att vanligt folk får kämpa för att hushållsekonomin ska gå ihop och lågkonjunkturen knackar på dörren", skriver LO i rapporten.

År 1950, då undersökningarna inleds, låg den bredare maktelitens löner på 11,1 genomsnittliga industriarbetarlöner. År 1980 låg de som lägst, på 4,9.

Rättad version: Förtydligar definitionerna av vilka grupper som avses.