Innovationsföretag utvecklar bildäck av björkbark

Biogummi är ett nytt miljövänligt material. Arkivbild

Reselo är ett svenskt innovationsföretag med fokus på förnybara och biobaserade materialinnovationer och som har utvecklat en polymer från industribark. Det är en restprodukt från skogsindustrin, en polymer som kan ersätta både fossilbaserat gummi och syntetiskt gummi i de allra flesta applikationer.

Skogsråvaran, som annars skulle eldas upp, får ett högre värde och slutprodukten, ett biogummi, som är ett miljövänligt material. Bilindustrin är intresserad av gummiprodukten framställd av björkbark och nu ska Polestar och Volvo Cars utvärdera hur man kan använda det hållbara gummit i sin produktion.

– Det visar på att branschen är seriös med att gå mot mer hållbara material, vilket är viktigt för vår existens, säger Josefin Larsson, en av Reselos grundare till DN.