Tuffa tider för svenska skogsindustrin

konjunkturläget som gör att efterfrågan på träråvaror minskat. Arkivbild

Förra året föll både priserna för skogskubikmeter och priserna per hektar på skogsmark. Det visar färsk statistik från Ludvig & Co. Priset per kubikmeter skog föll med 5,1 procent för hela Sverige under 2023. Störst prisfall var det i södra Sverige med en nedgång på 6,9 procent. Även pris per hektar föll ifjol med 6,9 procent över hela riket.

Orsakerna kan hittas i det allmänna konjunkturläget som gör att efterfrågan på träråvaror minskat kraftigt.  Byggkonjunkturen i Europa är dålig, det är ett kraftigt prisfall på biprodukter som spån och flis och värdet på sågverkens inköpta skog sjunker med lägre priser på massaved.

Sverige är en av världens största producenter av massa, papper och sågade trävaror. Drygt hälften av det papper vi konsumerar är tillverkat i Sverige och kommer främst från svenska skogar liksom 60 procent av förpackningsmaterial i form av förpackningspapper, wellpapp och kartong.