Det ljusnar för underleverantörerna

Underleverantörerna tror på ljusare tider. Arkivbild

I Sinf:s Underleverantörsbarometer för Q1 2024 uppger 52 procent av de företag som upplever att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur att de förväntar sig att den kommer att vända inom sex till tolv månader. Det är en tydlig förskjutning från förra kvartalet då den största gruppen förväntade sig att det skulle pågå i ett år eller mer. Nästan 60 procent av företagen har dock svårigheter att rekrytera rätt kompetens.

– Kompetensbristen fortsätter vara en nyckelutmaning för företagen. Trots lågkonjunktur vill 20 procent anställa vilket är en liten uppgång sedan förra mätningen. En majoritet av företagen har gott om produktionskapacitet. Och leveranssäkerheten inom Sverige är hög, vilket ger möjligheter att lägga beställningar och få trygga leveranser. Det kommer vara värdefullt framåt, inte minst med tanke på NATO-inträdet och försvarsrelaterad och hållbarhetsinriktad produktion, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf, arbetsgivarorganisationen för industri och tjänsteföretagen.

Underleverantörsbarometern är en undersökning som genomförts sedan 2007. Varje kvartal mäts omsättningsförändring, förväntad orderingång, kompetensförsörjning och aktuella frågor hos svenska underleverantörer. Undersökningen har genomförts via enkäter under perioden 2024-01-02–24.