Lanserar marknadsrapport för industrifastigheter

Nu publiceras Croisette Industrial Real Estate Report 2024. Foto: Croisette

Croisette Real Estate Partner har nu lanserat 2024 års marknadsrapport för industrifastigheter. Nyheterna i årets rapport är att rapporten delats upp i två delar, som grundligt går igenom industri- respektive logistiksegmentet, samt klassificerat samtliga fastigheter utifrån läge och byggnadsår. Rapporten täcker totalt över 143 miljoner kvadratmeter industri- och logistikyta fördelat på över 52 000 fastigheter. Rapporten presenterar insikter kring total stock, tillväxt och vakans i Sveriges samtliga 290 kommuner, även hyresdata för storstadsregionerna samt regionstäder presenteras.

I rapporten presenteras veckovis trend på vakansnivåerna och vi konstaterar att vakansen på en aggregerad nivå i landet uppgår till endast 3,2 procent, vilket är en marginell ökning gentemot föregående rapport då vakansen uppgick till 2,6 procent. Rapporten visar återigen på en styrka inom industrisegmentet vilket bekräftas av fortsatt låga vakansnivåer samt stabila och höga hyresnivåer.

– Vi är glada över att äntligen kunna redovisa data på en detaljerad nivå för både industri- och logistiksegmentet, vilket varit högt efterfrågat bland våra läsare och tillika kunder. För att förbättra förståelsen för hur marknaden beter sig har vi dessutom klassificerat samtliga 52 000 fastigheter som A, B eller C som ger en indikation om en fastighets läge samt modernitet, säger David Almqvist, Co-Head of Capital Markets, Croisette Real Estate Partner.