Investerar i återvinningsanläggning för däck i Uddevalla

Ett jointventurebolag avser att bygga en återvinningsanläggning för uttjänta däck i Uddevalla. Arkivbild

Enviro, Antin Infrastructure och Michelin har fattat ett investeringsbelsut för att byggna en återvinningsanläggning i Uddevalla. Joint venture-bolaget har säkrat riskkapital för finansieringen av anläggningen och tecknat fleråriga avtal om leveranser av uttjänta däck från ett flertal ledande tillverkare inom däck-, gummi- och oljeindustrin samt den kemiska industrin. Däckföretag som Michelin, Preem, Nokian Tyres och H&R Group, samt leveranser av återvunnen kimrök och olja finns bland leverantörerna. Avtalen har ett totalt värde av cirka två miljarder kronor under kontraktsperioder som varierar mellan fem och tio år.

Anläggningen i Uddevalla blir den första fullskaliga återvinningsanläggningen baserad på Enviros unika och patenterade teknologi. Alla nödvändiga miljö- och byggnadstillstånd för anläggningen är klara. Enviro räknar med att bygget av anläggningen kommer att starta under det första kvartalet 2024 och vara fullt driftsatt under 2025.

I samband med att marken där anläggningen byggs övergår i JV-bolagets ägo kommer Enviro att ersättas av Antin Infrastucture för de vid den tidpunkten upparbetade kostnaderna. Hälften av beloppet kommer att betalas kontant medan resterande kommer att växlas till ett ägande i JV-bolaget. Enviro rätt att köpa in sig i jointventurebolaget till en ägarandel av cirka 30 procent.