Vattenfall tillgängliggör mer effekt i västra Sverige

Vattenfall investerar i regionnätet i Skaraborg för att möta elbehovet hos nya industrikunder, Foto: Vattenfall

Den gröna omställningen och elektrifieringen av samhället innebär en ökad efterfrågan på anslutningar till elnätet i västra Sverige. Vattenfall Eldistribution kan nu, efter dialog med Svenska kraftnät, tillgängliggöra ytterligare effekt med 120 MW i Skaraborg från och med år 2027-2028.

– De 120 MW som nu frigörs till vårt regionnät i västra Sverige är ett välkommet tillskott för att möta den stora efterfrågan på effekt i regionen. Tillsammans fortsätter vi arbetet för att skyndsamt möjliggöra den gröna omställningen genom elektrifiering av regionen, säger Cecilia Zetterström, chef Kund & Marknad, Vattenfall Eldistribution.

Vattenfall Eldistribution ökar investeringarna i elnätet för att accelerera elektrifieringen. I västra Götalandsregionen planerar Vattenfall Eldistribution att investera 3,1 miljarder fram till år 2025. I Skaraborgsområdet genomförs och planeras flera större investeringar i regionnätet för att möta elbehovet hos nya industrikunder, men investeringar sker även i  lokalnätet för att säkerställa ett robust och leveranssäkert elnät som möter tillväxt och samhällsutveckling i regionen. Vattenfall Eldistributions tilldelningsprinciper bygger på att köplats är grundregel, men kompletteras med möjligheter till etappindelning, krav på att effekten faktiskt kommer att kunna nyttjas och tydligare analys av projektets mognadsgrad.

– Vi har för Skaraborgsområdet ansökt till Svenska kraftnät om ett ökat effektuttag som är mer än dubbelt så stort som dagens abonnemang på 500 MW. Med dessa nu tillgängliggjorda 120 MW kommer vi en bit på vägen, säger Cecilia Zetterström.